Word donateur en steun SamenMeer
Juist in deze tijd kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Met donaties kunnen wij hulpmiddelen, huisvestigingskosten en onvoorziene uitgaven betalen die niet worden gesubsidieerd. 
Wilt u ons steunen? U kunt een bedrag overmaken naar rekening:

NL 44 RABO 0334 4577 85 tnv Stichting SamenMeer ovv donatie. 
Maakt u € 12,50 of meer over dan ontvangt u ons magazine 3x per jaar gratis thuis.