Stichting SamenMeer is een plek, centraal in het dorp, waar de oudere Landsmeerders kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Er worden in samenspraak met onze vrijwilligers en bezoekers activiteiten aangeboden en gefaciliteerd.

Waar nodig worden problemen gesignaleerd en wordt preventief gehandeld, in overleg met andere organisaties in het dorp. Een groot aantal  vrijwilligers en de beroepskrachten zetten zich dagelijks met hart en ziel in om dit te realiseren.

Wij maken drie keer per jaar met veel plezier een eigen Magazine. Op onze homepage kunt u deze bekijken.