Stichting SamenMeer is een plek, centraal in het dorp, waar de oudere Landsmeerders kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Er worden in samenspraak met onze vrijwilligers en bezoekers activiteiten aangeboden en gefaciliteerd. Het gaat hierbij om recreatie, beweging en ontmoeting. Ontspanning, plezier en zelfs hilariteit staan voorop, met daarbij aandacht voor persoonlijke en cognitieve ontwikkeling, zelfzorg en zorg voor anderen, zingeving zelfvertrouwen en participatie. Waar nodig worden problemen gesignaleerd en wordt preventief gehandeld, in overleg met andere organisaties in het dorp. Een groot aantal  vrijwilligers en de beroepskrachten zetten zich dagelijks met hart en ziel in om dit te realiseren.